Verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van huurwoningen

< Terug naar overzicht

Eind 2023 besliste de regering om het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van woningen grondig te beperken.

De algemene situatie vanaf 1 januari 2024:

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw zal overal in ons land op dezelfde manier gelden voor particulieren en rechtspersonen. Dit met volgende sociale voorwaarden:

  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 vierkante meter;
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Overgangsmaatregelen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Wie een heropgebouwde woning aankocht bij een bouwpromotor (enige eigen woning max 200m² of langdurige verhuur in het kader sociaal huisvestingsbeleid) kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

In de 32 centrumsteden:

Er wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wel konden genieten van het verlaagde btw-tarief. Ook hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend voor 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft dus geen betrekking op aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in de 32 centrumsteden. De maatregel heeft wel betrekking op tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien te verhuren voor andere doeleinden dan langdurig verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Na een half jaar van beperkingen keert het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw terug, dit keer specifiek gericht op woningen en appartementen bestemd voor verhuur.

Het nieuwe voordeeltarief (dat geldt voor het hele Belgische grondgebied) komt echter met enkele sociale voorwaarden, ontworpen om de duurzaamheid van de huurmarkt te waarborgen en misbruik te voorkomen:

  • De bewoonbare oppervlakte mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter;
  • De bewoners (in dit geval de huurders) moeten er gedomicilieerd zijn;
  • De huurwoning moet voor minstens 15 jaar verhuurd worden aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders. De woning mag dus niet worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hoewel het persbericht van de minister geen exacte datum vermeldt voor de ingang van deze nieuwe regeling, wordt er gespeculeerd dat deze wellicht retroactief van kracht zou kunnen zijn vanaf 1 januari 2024. Dit zou betekenen dat eventuele btw die sinds die datum tegen het standaardtarief van 21% is berekend, mogelijk kan worden geregulariseerd.

Van zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we jullie hierover berichten.

Bronnen: Practicali, Monkey, De Tijd