Liquidatiereserve: wat is het en waarom is het interessant voor KMO’s?

< Terug naar overzicht

Sinds aanslagjaar 2015 hebben KMO-vennootschappen de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciaal fiscaal gunstregime: de liquidatiereserve. Maar wat houdt dat precies in?

Wat? Een liquidatiereserve laat vennootschappen toe om een deel (of de volledige) winst van het boekjaar na belastingen apart te zetten in een soort ‘spaarpot’. In plaats van deze winst onmiddellijk uit te keren aan de aandeelhouders, wordt het binnen de vennootschap bewaard.

Waarom? Hoewel er een bijkomende belasting van 10% wordt aangerekend op de aanleg van deze reserve, biedt het uiteindelijk belastingvoordelen. Bij liquidatie wordt deze reserve als een ‘bonus’ uitgekeerd aan aandeelhouders zonder extra belasting. Als het echter binnen 5 jaar als dividend uitgekeerd wordt, is de belasting hoger. Na 5 jaar geldt een gunsttarief van slechts 5% op de aangelegde liquidatiereserves waardoor de totale belastingdruk slechts 13,64% bedraagt.

Timing? Een voorbeeld ter verduidelijking: stel je boekjaar sloot af op 31 december 2022. Als je op die datum een liquidatiereserve hebt aangelegd, en je keert dit uit vóór 1 januari 2028, dan betaal je 20% belasting. Wacht je tot na deze datum, dan is dit slechts 5%.

Blog finfuture liquidatiereserve

In essentie is de liquidatiereserve een strategische manier voor vennootschappen om op een later moment winst fiscaal voordelig uit te keren. Een waardevol instrument voor vennootschappen die hun financiën strategisch willen beheren!