De veranderingen in de autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023

< Terug naar overzicht

In 2021 heeft de regering een hervorming van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens doorgevoerd.

Het doel? Een vergroening van het Belgische professionele wagenpark, utilitaire voertuigen niet inbegrepen.

Hoe? Door emissievrije mobiliteit fiscaal te stimuleren.

Blog finfuture autofiscaliteit

De eerste veranderingen zijn voelbaar vanaf dit jaar. Concreet verandert er niets voor wagens die besteld zijn tot 30 juni 2023. Maar vanaf 1 juli 2023 zullen nieuwe bedrijfswagens die niet klimaatneutraal zijn (of het nu gaat om diesel, benzine of plug-in hybrides) onder een steeds minder gunstig belastingregime vallen. En wat met auto’s die al in omloop zijn? Daarvoor verandert er niets!

Onthoud dat het de besteldatum van de auto is die telt, niet de datum van ontvangst. Het maakt niet uit of het om leasing of aankoop gaat.

Fiscale aftrek volgens gramformule

Huidige regeling: 40% à 100% aftrekbaar

Zoals u weet, wordt de fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek – % = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Vergroening wagenpark

De regering grijpt fiscaal in om het wagenpark verder te vergroenen. Vanaf aanslagjaar 2027 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 01-01-2026) zijn alleen nog koolstofemmissievrije (elektrische of waterstof) wagens aftrekbaar. Voor de periode tot en met 31-12-2025 is er een voorzien in een overgangsfase.

Hoe zit dat precies?

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

Auto’s aangeschaft vóór 01-07-2023

Voor deze auto’s verandert er niets. M.a.w. de kosten van de auto die u of uw vennootschap vóór 01-07-2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’.

Een uitzondering op deze regel is er voor hybridewagens aangekocht sinds 1 januari 2023. De brandstofkosten (lees: diesel en benzine) voor plug-inhybrides die zijn aangeschaft vanaf 1 januari 2023 worden slechts voor maximaal 50% aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die ‘getankt’ wordt, blijft onderworpen aan de algemene aftrekregeling zoals hierboven omschreven (die voor een hybride doorgaans neerkomt op een 90% à 100% aftrekbaarheid). Op deze manier probeert de wetgever het gebruik van de elektrische motor te stimuleren.

Auto’s aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Voor fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides die aangeschaft worden vanaf 01-07-2023, zullen de brandstofkosten nog maar 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 31-12-2026. Voor 2027 zou de aftrek ook afgetopt worden op 25% en vanaf 2028 zou de aftrek van die brandstofkosten ook 0% bedragen.

Auto’s aangeschaft vanaf 01.01.2026

Voor auto’s die aangeschaft worden na 31-12-2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer. M.a.w. de aftrekbaarheid van alle auto- en brandstofkosten van vanaf 01-01-2026 nieuw aangeschafte auto’s met een CO2 -uitstoot, zou dan naar 0% gebracht worden.

Fiscale aftrek CO2-vrije wagens

Aangeschaft voor 01-01-2027

Zoals u weet wordt sinds aanslagjaar 2021 de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens bepaald i.f.v. de ‘gramformule’. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% is levenslang voor CO2 -vrije wagens aangeschaft vóór 01-01-2027.

Aangeschaft vanaf 01-01-2027

De aftrek van kosten verbonden aan wagens die u na 31-12-2030 aanschaft en die geen CO2 uitstoten, zal geleidelijk tot 67,5% beperkt worden. Er is een overgangsregeling voorzien. Zo zal voor dit type wagens de aftrek afhangen van het jaar van aanschaf gedurende de overgangsfase: 

AankoopdatumLevenslang aftrekbaar tegen
voor 01-01-2027100%
202795%
202890%
202982,50%
203075%
203167,50%