De klantenlisting of btw-listing

< Terug naar overzicht

Elk jaar vóór 31 maart moeten de ‘klantenlistings’ ingediend worden voor alle btw-plichtige klanten.

Wat is dit nu juist?

De btw-listing of klantenlisting is een lijst van je Belgische btw-plichtige klanten die in het vorige jaar voor meer dan 250 euro (excl. btw) goederen of diensten bij je aangekocht hebben.

Wie moet niet opgenomen worden?

✔️ Klanten met een buitenlands btw-nummer

✔️ Particulieren en vrije beroepers die enkel van btw vrijgestelde handelingen verrichten

✔️ Klanten aan wie je minder dan 250 euro (excl. btw) gefactureerd hebt

Ook handelingen die vrijgesteld zijn van btw (lidgelden van vzw’s, medische prestaties, de verhuur van onroerende goederen …) moet je niet in de lijst opnemen.

Wanneer geen listing indienen?

✔️ Vrijgestelde handelingen

Als je als onderneming enkel handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het btw-wetboek en die geen recht geven op aftrek van de btw.

Opgelet: Als je een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, dien je wel een klantenlisting in maar de door artikel 44 van het btw-Wetboek vrijgestelde handelingen neem je er niet in op.

✔️ Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Je moet niet langer een klantenlisting indienen wanneer je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Je onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
  • Je klantenlisting is een nihil-klantenlisting

Wat is een nihil-klantenlisting?

Een nihil-klantenlisting heb je wanneer:

✔️ Je klanten geen Belgisch btw-nummer hebben.

✔️ Je klanten wel een Belgisch btw-nummer hebben maar je jaarlijkse omzet per klant minder dan 250 euro is.

Wanneer is de deadline?

Vóór 31 maart moet je de klantenlisting van het voorgaande jaar indienen.

Als je jouw zelfstandige activiteit stopgezet hebt, ben je verplicht binnen de drie maanden na het vervallen van je btw-plicht voor de laatste keer een klantenlisting te versturen.