Auteur: zoamve.beheer.finfuture

De veranderingen in de autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023

In 2021 heeft de regering een hervorming van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens doorgevoerd.

Het doel? Een vergroening van het Belgische professionele wagenpark, utilitaire voertuigen niet inbegrepen.

Hoe? Door emissievrije mobiliteit fiscaal te stimuleren.

Blog finfuture autofiscaliteit

De eerste veranderingen zijn voelbaar vanaf dit jaar. Concreet verandert er niets voor wagens die besteld zijn tot 30 juni 2023. Maar vanaf 1 juli 2023 zullen nieuwe bedrijfswagens die niet klimaatneutraal zijn (of het nu gaat om diesel, benzine of plug-in hybrides) onder een steeds minder gunstig belastingregime vallen. En wat met auto’s die al in omloop zijn? Daarvoor verandert er niets!

Onthoud dat het de besteldatum van de auto is die telt, niet de datum van ontvangst. Het maakt niet uit of het om leasing of aankoop gaat.

Fiscale aftrek volgens gramformule

Huidige regeling: 40% à 100% aftrekbaar

Zoals u weet, wordt de fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten sinds aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek – % = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Vergroening wagenpark

De regering grijpt fiscaal in om het wagenpark verder te vergroenen. Vanaf aanslagjaar 2027 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 01-01-2026) zijn alleen nog koolstofemmissievrije (elektrische of waterstof) wagens aftrekbaar. Voor de periode tot en met 31-12-2025 is er een voorzien in een overgangsfase.

Hoe zit dat precies?

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

Auto’s aangeschaft vóór 01-07-2023

Voor deze auto’s verandert er niets. M.a.w. de kosten van de auto die u of uw vennootschap vóór 01-07-2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’.

Een uitzondering op deze regel is er voor hybridewagens aangekocht sinds 1 januari 2023. De brandstofkosten (lees: diesel en benzine) voor plug-inhybrides die zijn aangeschaft vanaf 1 januari 2023 worden slechts voor maximaal 50% aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die ‘getankt’ wordt, blijft onderworpen aan de algemene aftrekregeling zoals hierboven omschreven (die voor een hybride doorgaans neerkomt op een 90% à 100% aftrekbaarheid). Op deze manier probeert de wetgever het gebruik van de elektrische motor te stimuleren.

Auto’s aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal vanaf 2025 geleidelijk afgetopt worden tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Voor fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides die aangeschaft worden vanaf 01-07-2023, zullen de brandstofkosten nog maar 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 31-12-2026. Voor 2027 zou de aftrek ook afgetopt worden op 25% en vanaf 2028 zou de aftrek van die brandstofkosten ook 0% bedragen.

Auto’s aangeschaft vanaf 01.01.2026

Voor auto’s die aangeschaft worden na 31-12-2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer. M.a.w. de aftrekbaarheid van alle auto- en brandstofkosten van vanaf 01-01-2026 nieuw aangeschafte auto’s met een CO2 -uitstoot, zou dan naar 0% gebracht worden.

Fiscale aftrek CO2-vrije wagens

Aangeschaft voor 01-01-2027

Zoals u weet wordt sinds aanslagjaar 2021 de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens bepaald i.f.v. de ‘gramformule’. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% is levenslang voor CO2 -vrije wagens aangeschaft vóór 01-01-2027.

Aangeschaft vanaf 01-01-2027

De aftrek van kosten verbonden aan wagens die u na 31-12-2030 aanschaft en die geen CO2 uitstoten, zal geleidelijk tot 67,5% beperkt worden. Er is een overgangsregeling voorzien. Zo zal voor dit type wagens de aftrek afhangen van het jaar van aanschaf gedurende de overgangsfase: 

AankoopdatumLevenslang aftrekbaar tegen
voor 01-01-2027100%
202795%
202890%
202982,50%
203075%
203167,50%

Hoe lang moet ik mijn boekhouding bewaren?

Soms krijgen we van klanten de vraag hoe lang ze hun boekhouding eigenlijk moeten bewaren.

Recentelijk is er een verandering opgetreden in de bewaartermijnen voor boekhoudkundige documenten. Vroeger moesten deze documenten gedurende 7 jaar bewaard worden voor belasting- en btw-doeleinden.

Maar deze bewaartermijn is nu uitgebreid naar 10 jaar!

Bewaren boekhouding blog finfuture

Het type boekhouding, of dit nu op papier of digitaal is, maakt hierbij geen verschil.

De termijn van 10 jaar geldt ten vroegste voor de boekjaren die gekoppeld zijn aan het inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 en volgend. Als je boekhouding gelijkloopt met het kalenderjaar, moet je dus alle documenten van 2022 bewaren tot eind 2032.

Alle documenten m.b.t het inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022 (en vroeger) moeten nog 7 jaar bewaard worden, tot minstens eind 2028.

Al de documenten t.e.m. het inkomstenjaar 2015 – aanslagjaar 2016 mogen dit jaar weggegooid worden.

Er zijn ook enkele uitzonderingen:

  • alle stukken i.v.m. onroerende goederen dien je 15 jaar of in sommige gevallen 25 jaar te bewaren. Een herziening van de btw kan zich namelijk gedurende 15 of 25 jaar nog voordoen.
  • investeerdersfacturen: moet je bewaren tot zeven of tien jaar na het jaar van de laatste afschrijving.

Liquidatiereserve: wat is het en waarom is het interessant voor KMO’s?

Sinds aanslagjaar 2015 hebben KMO-vennootschappen de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciaal fiscaal gunstregime: de liquidatiereserve. Maar wat houdt dat precies in?

Wat? Een liquidatiereserve laat vennootschappen toe om een deel (of de volledige) winst van het boekjaar na belastingen apart te zetten in een soort ‘spaarpot’. In plaats van deze winst onmiddellijk uit te keren aan de aandeelhouders, wordt het binnen de vennootschap bewaard.

Waarom? Hoewel er een bijkomende belasting van 10% wordt aangerekend op de aanleg van deze reserve, biedt het uiteindelijk belastingvoordelen. Bij liquidatie wordt deze reserve als een ‘bonus’ uitgekeerd aan aandeelhouders zonder extra belasting. Als het echter binnen 5 jaar als dividend uitgekeerd wordt, is de belasting hoger. Na 5 jaar geldt een gunsttarief van slechts 5% op de aangelegde liquidatiereserves waardoor de totale belastingdruk slechts 13,64% bedraagt.

Timing? Een voorbeeld ter verduidelijking: stel je boekjaar sloot af op 31 december 2022. Als je op die datum een liquidatiereserve hebt aangelegd, en je keert dit uit vóór 1 januari 2028, dan betaal je 20% belasting. Wacht je tot na deze datum, dan is dit slechts 5%.

Blog finfuture liquidatiereserve

In essentie is de liquidatiereserve een strategische manier voor vennootschappen om op een later moment winst fiscaal voordelig uit te keren. Een waardevol instrument voor vennootschappen die hun financiën strategisch willen beheren!