Federal Learning Account

< Terug naar overzicht

Wat is het Federal Learning Account?

Het Federal Learning Account (FLA) is een digitale toepassing waarmee de overheid loopbaanlang leren wil ondersteunen en duurzame inzetbaarheid wil vergroten.

Via het platform kunnen werkgevers de gevolgde opleidingen van hun medewerkers registreren, opleidingsrechten beheren en opleidingskrediet spenderen. Het gaat niet alleen om formele opleidingen, maar ook om informele leermomenten zoals coachingsessies, workshops en conferenties.

Verplichtingen voor werkgevers

De FLA brengt extra administratieve verplichtingen met zich mee. 

Je moet het aantal opleidingsdagen waarop een werknemer in een bepaald jaar recht heeft, de gevolgde opleidingsdagen of -uren en de opleidingen zelf tijdig registreren of verifiëren in de applicatie.

Op verschillende momenten moet je acties in de applicatie verrichten, zoals:

  • Bij de opstart: eenmalig alle registratiegegevens van je medewerkers invoeren, samen met de verificatie van het opleidingsrecht voor alle werknemers die in dienst zijn. Dit moet binnen de zes maanden nadat de FLA operationeel is.
  • Bij de indiensttreding van een medewerker: registratie van alle gegevens en verificatie van het opleidingsrecht binnen 60 kalenderdagen na indiensttreding.
  • Elk kalenderkwartaal: update van alle gegevens per werknemer, registratie van de gevolgde opleidingen per werknemer en verificatie van het nog openstaande opleidingsrecht. Dit moet uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op elk kwartaal.
  • Jaarlijks: registratie of verificatie van het opleidingsrecht per werknemer bij de start van elk kalenderjaar binnen 30 kalenderdagen.
! Je hebt tot 1 december 2024 tijd om de bestaande opleidingsgegevens (vanaf april 2024) van je huidige werknemers aan te vullen in het systeem.

Drie registratiekanalen

Om de registratie uit te voeren, hebben werkgevers de keuze uit verschillende kanalen. Voor veel kleinere ondernemingen zal de webinterface de meest logische keuze zijn. Grotere werkgevers zullen misschien de voorkeur geven aan een batchverzending of een API-integratie met hun eigen systemen.

Werkgevers kunnen ook gebruikmaken van batchverzending of registratie via een API als hun HR-dienstverlener of sociaal secretariaat die service aanbiedt.

Toezicht door de overheid

De overheid houdt toezicht en maakt per kwartaal een overzicht op van alle werkgevers die hun verplichtingen in het kader van de FLA niet zijn nagekomen. Deze lijst wordt ook gepubliceerd. 

Als werkgever ontvang je hiervan een melding in je eBox en krijg je vervolgens 30 kalenderdagen om je in regel te stellen.

Ondersteuning voorzien

Om de administratie te beperken, voorziet de FLA vanaf 2025 in een vooringevulde registratie van het opleidingsrecht voor alle werknemers. Werkgevers zullen de automatisch berekende gegevens alleen nog hoeven na te kijken en eventueel te corrigeren.

Deze service is in voorbereiding. Werkgevers die er in de loop van de volgende maanden niet in slagen de gegevens voor 2024 zelf te registreren, zullen later dit jaar ook van de geautomatiseerde service gebruik kunnen maken.

Meer informatie?

Werkgevers staan er uiteraard niet alleen voor bij de registratie. Behalve de tool vinden ze op www.federallearningaccount.be alle informatie die ze nodig hebben om vlot met de FLA aan de slag te kunnen gaan, zoals video’s, handleidingen en FAQ’s. Daarnaast staat een contactcenter klaar om alle vragen over de tool en regelgeving te beantwoorden.

Bronnen: Federale overheidsdienst, Social Security, Liantis, Career Pro